Alle innlegg av Jens Damstuen

KVALIFISERTE HOMEOPATER MNHL I EIDSVOLL, AKERSHUS

Vi er et Senter for klassisk Homeopati i Eidsvoll sentrum, og har klienter fra Eidsvoll, Oslo, Akershus, Romerike, Gjøvik, Hamar og  store deler av Østlandet. Vi behandler både akutte og kroniske plager. Vi har kvalifiserte homeopater, MNHL.

Kreativ Helse praktiserer bruk av Homeopatisk Medisin, og vi ligger sentralt i Eidsvoll, kun 10 minutter fra Gardermoen flyterminal – OSL. Det går tog til og fra Eidsvoll – Gardermoen hvert 20 minutt.

 • VI BEHANDLER:
  – ADHD, ADD, Hyperaktivitet, atferdsproblemer, Uro, Sinne
  – ASTMA, ALLERGI, Bronkitt, Pollen allergi, Høysnue
  – FORKJØLELSER, Gjentatte luftveislidelser, Hovne mandler
  – ØVRE LUFTVEGS PLAGER, Kronisk hoste, Kikhoste
  – ULCERØS KOLITT, MORBUS CHRON, Chrons sykdom, Irritabel tarm syndrom
  – Øreverk, Halsbetennelse (tonsilitt), Bihulebetennelse (sinusitt)
  – HODEPINE, MIGRENE, Lavt immunforsvar, Lupus
  – PMS, Overgangsalder plager (klimakterie plager)
  – SVANGERSKAPS KVALME, Pre eklamsi, Hemorider
  – KOLIKK, Spedbarns kolikk, Sengevæting, Diare’
  – EKSEM, UTSLETT, Psoriasis, Elveblest (urticaria), Kopper, Vannkopper
  – MUSKEL-, LEDD-, RYGG- OG NAKKE PLAGER
  – URINSYREGIKT (Podagra),  Åreknuter (varicer)
  – SØVNPROBLEMER (insomnia), Innsovnings problemer
  – MONONUKLEOSE (Kyssesyke), MONONUCLEOSIS,   Energiløshet, Slapphet
  – ME (Kronisk tretthetssyndrom), Kronisk utmattelsessyndrom
  – POSTTRAUMATISK STRESSYNDROM, PTSS,
  – POSTTRAUMATISK STRSSLIDELSE, PTSD
  – URINVEISINFEKSJONER (Cystitt), vannlatningsbesvær
  – INTERSTITIELL CYSTITT (Blæresmerte syndrom)
  – VAKSINASJONS SKADER, Barnesykdommer
  – ANGST, Panikkangst, Depresjoner, Sjokkopplevelser
  – SORGREAKSJONER, Psykiske problemer

 


Del artikkelen på

FREMTIDENS MEDISIN: Homeopati definerer helse og sykdom

KROPPENS INFORMASJONSSYTEM
Kroppen din er et enormt system! En gedigen datamaskin. Hvert organ opererer på en viss hastighet og homeopatisk medisin påvirker alle disse organene. Når vi snakker om hele kroppen, hvis individuelle organer samarbeider med hverandre og hver celle vet hva som skjer i alle celler, må vi se alt dette i et system som er innbyrdes sammenkoplet, opererer på hastighet og bølger og i fullstendig samspill med seg selv. Dette er like naturlig som sannheten om at ingenting i naturen lever bare for seg selv. Elvene drikker for eksempel ikke sitt eget vann og solen skinner ikke bare for seg selv. Dette må til for å skape energi for oss mennesker. Naturlig liv som bakterier og enzymer fra grønnsaker og frukt er for eksempel viktig for å bringe naturens energier inn i fordøyelsessystemet og organismen.

INGENTING ER TILFELDIG
Sykdommer rammer ikke tilfeldig, men må sees i sammenheng med klientens helhetlige situasjon. Slik som psykososiale og situasjonsbetingede vilkår påvirker tankefunksjoner, interaksjoner og handlingsmønster. Homeopati beskjeftiger seg med «årsakenes verden» – eller kort fortalt hva som har skjedd forut for de enkelte sykdomsutbruddene. Som homeopater har vi egne verktøy for å identifisere årsak og effekt rundt begrepeene helse og sykdom. Alt har en sammenheng.

HVA BETYR SYKDOM?
På engelsk: disease som består av prefixet dis- som indikerer at noe er disfunksjonelt eller ute av stand til å fungere og ordet ease som betyr at ting går lettere, en lettelse hvor forholdene betegnes som «i ro og mak». Det vil si at vi først opplever et utbrudd av sykdom før vi opplever en lettelse og bedring av tilstanden vi har befunnet oss i. Evolusjonen forteller oss også at bakterier og virus har vært nødvendig for å bringe oss dit vi er i dag. Motsetninger som dag/natt, lyst/mørkt, trist/glad, kjærlighet/frykt er motsetninger som danner en helhet som beskriver oss som hele mennesker. Vi kan ikke vite hvordan det er å være frisk om vi ikke vet hva det vil så å være syk.

HVA ER HELSE?
Vi har mistet kontakten med vår forståelse av helse og sunnhet. Det snakkes så mye om sykdommer, men ingenting om helse. I menneskets sunne tilstand hersker en åndsartet livskraft eller en uinnskrenket tilstand som gir energi til den materielle kroppen (organismen), og holder alle dens deler i beundringsverdig harmonisk livsløp. Dette være seg følelser og handlinger, slik at vår iboende, fornuftige ånd kan betjene seg av dette levende, sunne verktøyet som kroppen er. Og alt dette gjøres til det høyere formål for vår tilværelse!

HVA SKJER VED SYKDOM?
Når et menneske blir sykt, er det i første omgang bare denne selvoppholdelse, åndsartede livskraften (livsprinsippet), som er tilstede overalt i organismen, som gjøres ustemt av den dynamiske påvirkningen fra en fiendtligsinnet sykdomsfremkaller! Og hva er det som igjen påvirker denne usynlige dynamiske kraften som skaper flo/fjære, månens syklus på 28 dager osv? Vi er forbløffet, fordi vi ikke har sanser til å oppfatte hvordan dette skjer. Derfor kan vi ikke behandle mennesker (og dyr) med giftige medisiner, men ved hjelp av naturlige medsisiner som er dynamisk (kraftfullt) av natur – dvs. har evnen til å styrke og sette immunsystemet i bevegelse.

HVORFOR HAR DEN OPPRINNELIGE MEDISINEN BLITT BENEVNT SOM «ALTERNATIV»?
Hvorfor benevner vi naturlige medisiner for ALTERNATIV MEDISIN, når det er den opprinnelige medisinen som mennesker har brukt gjennom tusenvis av år! Kjemiske medisiner ble oppfunnet for rundt 100 år siden! Det viktigste vi kan gjøre som mennesker er å stille spørsmål! Så hva skjer med oss når vi stiller dette spørsmålet? Er det ikke på tide at vi som den menneskelige hop tar tilbake det som er vårt? Det er opp til deg og ditt standpunkt, for hva du gjør påvirker andres valg. Skal vi som mennesker gjenopprette vår naturlige selvhelbredelseskraft har vi ikke noe valg. Homeopati er fremtidens medisin!

HVORDAN OVERFØRES ENERGI TILORGANISMEN?
Homeopati virker på oss med krefter vi ikke føler. Selv om de overføres via materielle bærere, er det ikke mulig å skjelne eller måle dem. Hvis du tar en homeopatisk medisin, finner du ingenting i den bortsett fra bæreren, feks sukker. Så vi kan se hvorfor folk anser det som mystikk. Men det er overhode ingenting mystisk med det. Saken er at vi ikke har noe verktøy for å fastslå hva bærerens energi er. Tar jeg en vanlig kjemisk medisin, kan jeg i laboratoriet fastslå hva den er laget av. I homeopatisk medisin kan bæreren bestå av hva som helst, feks en urt. Selv om det ikke er noe direkte “kjemisk” med det, vil jeg, hvis jeg suger på det, eller bare ved å ta på det, oppta dens indre energi og den vil påvirke meg.

Det som her benevnes med «bæreren» indikerer at alt i universet henger sammen. Vi må introduseres i relativitetsteori og kvantemekanikk for å forstå det. Ikke engang Albert Einstein fant svarene på dette. Kvantemekanikk beskriver elementærpartikler og oppbygningen av atomer og kjerner. Teorien oppstod i 1920-årene og er utviklet av blant annet forskerne Erwin Schrödinger (ja, det er opphavsmannen til Schrödingers katt) og Werner Heisenberg. Relativitetsteorien kom i 1915 og er utviklet av Albert Einstein. Som mange kjenner til, omhandler den gravitasjonskraften og beskriver hvordan masse og rom er relatert til hverandre. Den omtaler også strukturen til universet, og hvordan det oppfører seg dynamisk. Problemet er at kvantemekanikken ikke involverer gravitasjonskraften, mens relativitetsteorien ikke involverer kvantemekanikken. Vi er i en tid da relativitetsteori og kvantemekanikk skal forenes, og vi ser helheten og forståelsen bak disse fenomenene.

MYSTIKK ELLER VITENSKAP?
Det er her den tilsynelatende “mystiske” prosessen er. Vi får energi via kontakten med bæreren. Effekten kan overføres ved berøring, av nerver og den beste måten er gjennom nervefølerne under tungen. På den måten virker homeopatisk medisinen spontant ved akutte sykdommer, og setter immunsystemet i prosess ved kronisk sykdommer. Som nevnt utgjør organismen vår et enormt system, en gedigen datamaskin. Hvert organ opererer på en viss hastighet og homeopatisk medisin påvirker alle disse organene. Den individuelle måten sykdommen utvikler seg på gjennom din kropp peker i retning av hvilken medisin du trenger. Her blir det homeopatiske behandlingsprinsippet et eget språk der sykdommene oppstår som følge av helt bestemte årsaker, med symptomer der egenskaper eller modale forhold (hva kroppen sanser av tilstander som forverrer eller forbedrer din tilstand) som gir oss viktig informasjon om hva kroppen din trenger for å bli frisk.

NATURLIG MEDISIN HELLER ENN GIFTIGE, KJEMISKE MEDISINER
Å be klientene å spise eller drikke gift når energiene i kroppen din er ute av balanse virker undertrykkende på energi og overskudd. Det værste som kan skje deg er at livskraften i deg «drepes» mens du lever. Derfor kan for eksempel paracet være «livstruende» for immunsytemet og antibiotika gjøre bakterier og virus resistente mot behandling. Det som finnes av naturlig liv i organismen drepes og det vil være vanskelig å komme videre i kroppens prosess. For sykdommer kan være nødvendig for å utvikle både kropp og sjel, dvs. de negative energiene vi opplever i «lavfrekvente» prosesser som sykdommer representerer. Forskjellen ligger i at vi styrker organismens naturlige liv ved å anvende homeopatisk medisin. Skolemedisin og legestanden har endelig kommet til samme standpunkt som oss homeopater etter ca. 200-300 år. Derfor anbefaler flere og flere leger sine pasienter til å oppsøke homeopater ved enkelte typer infeksjoner og febertilstander, men også ved mange typer kroniske sykdommer.

Med andre ord trenger vi sårt et nytt syn på sykdom og helse, der vi får økt bevissthet omkring disse begrepene og anvende tilit til vårt fantastiske system som organismen vår er; et univers i miniatyr. Selv om alle organene og cellene i kroppen din samarbeider for å skape den mest fantastiske balanse som er mulig til enhver tid. Vi kan bruke begrepet «autokrati», som understreker at organene utgjør en helhet der organismen er en enehersker med uinnskrenket makt til å skape en balanse som er perfekt til alle tider. Det vil si at kroppen lager en balanse gjennom ubalanse når vi er syke. Homøostase er en likevektstilstand i organismen, og som homøopater har vi en god utdannelse og erfaring til å assistere deg med å opprettholde en høystemt tilstand i organismen når du opplever sykdom eller ubalanse!


Del artikkelen på

MENNS HELSE

MENNS HELSE – FOREBYGGING AV SYKDOMSUTVIKLING I PROSTATA

Menn får en nedgang i testosteronnivåene allerede i 30 årene. Østrogen er fortrinnsvis et kvinnehormon som bl.a. spiller en viktig rolle i menstruasjonssyklusen men vil øke gradvis med alderen hos begge kjønn. Testosteron er fortrinnsvis et mannlig hormon som gir mannen stamina (utholdenhet) som muskelstyrke, libido (seksualdrift), mannlige hårfordeling og grovere stemme. Moderne livsstil og kosthold har gjort at mannen nå har høyere østrogenmengde i kroppen enn kvinner i høyere alder.

ÅRSAKER

Østrogendominans skjer hos menn, ikke bare fordi østrogennivåene har en tendens til å øke med økende alder hos menn som er overvektige, men fordi fettceller omdanner testosteron og androstenidon til østrogener, som igjen stimulerer prostata til å vokse. Påvirkning fra fremmede østrogener, såkalte  Unngå xenoøstrogener i miljøet i miljøet. Pesticider er et eksempel på sprøytegifter som forverrer problemet. Økologiske grønnsaker inneholder ingen sprøytegifter. Det er flere ting du praktisk kan gjøre for å unngå hormonhermere. Menn har mer bukfett og visceralt fett (som omgir de indre organene) enn kvinner og er det farligste og mest gjenstridige av alt fett.
Prostatakjertelen som omkranser urinrøret begynner hos de fleste å vokse tidlig i 30 årene, men når det er cellene i kjertelvevet som vokser mest vil denne delen av kjertelen ikke gi symptomer før det er gått lang tid på grunn av smidigheten i vevet. Når muskelvev og bindevev i kjertelen øker mest kan det gi tidlig symptomer. Prostatkjertelen har en gjennomsnittsvekt på 20 gram og kan øke til det 10 dobbelte.

SYMPTOMER

En økning i mengden prostatavev som fører til plutselig og sterk trang, hyppig vannlatning, små volum, nattlig vannlatning, smerter ved blærefylling, hos noen urinlekkasje. Andre symptomer du bør være obs. på er startvansker, svak stråle, følelse av ufullstendig tømming, avbrutt vannlatning, behov for å presse/trykke, ettedrypp, svie eller smerter ved vannlatning. Det er viktig å konsultere lege, om plagene har vart lenge. I tidlig fase er symptomer på BPH de samme som for prostatacanser (prostatkreft).
Opplever du slapphet, irritabilitet, hodepine, depresjoner, at kroppen eser ut, blir oppblåst og får økt fettlagring eller får nedsatt sexlyst og hyppig vannlatning om natten? Alt dette kan være symptomer på østrogendominans, akkurat som hos kvinner. Forskjellen er at det ikke bare får bryster til å vokse, men også prostata.

SYKDOMMER I PROSTATA

Hormonubalansen medfører benign prostatahyperplasi (BPH) hos middelaldrende og eldre menn. Et studie fra 2012 viser 85% bedring av subjektive symptomer hos pasienter med BPH ved bruk av homeopatisk behandling. I kombinasjon med bioidentiske hormoner og gjenoppretting av hormonbalansen, vil en kunne forebygge videre utvikling av plagene.
Dvergpalme er et kosttilskudd som med uovertruffen popularitet har vært brukt verden over innenfor komplementær og alternativ medisin for prostataproblemer. En studie viser signifikant reduksjon av celledeling og tumorvekst av homeopatisk medisin laget av dverpalme (Sabal Serrulata)

BEHANDLING

Homeopati ser ut til å virke neurohormonalt og balanserer i høy grad det hormonelle systemet, slik at kroppen kan helbrede seg selv. Som homeopat opplever jeg hver dag at det er min oppgave å være en døråpner for å få klientene mine til å ta seg selv mer på alvor og ikke bare snakke om egen helse, men også gjøre noe med det, dvs. investere i egen helse, ved å forebygge sykdomsutvikling i prostata. Menns helse handler like mye om hormonbalanse, akkurat som kvinnens helse gjør det. Alle sykdommer bunner i en metabolsk ubalanse (hvordan næringsstoffer omdannes i kroppen), og det er en tydelig sammenheng mellom feil kosthold/livsstil og hormonubalanse.

Ta først kontakt med din homeopat MNHL.
Hormontester gir i dag ganske sikre verdier som beskriver din hormonstatus og eventuelt hormonubalanse. Flere av våre såkalte steroidhormoner synker med alderen, og dette er det mulig å gjøre noe med ved tilførsel av bioidentiske hormoner. Det er lenge siden legekontorer i USA begynte å fremstå som rene Anti Aging Clinics. Du kan ta en hormontest her hos et amerikansk laboratorium og be laboratoriet sende en kopi til din homeopat for videre oppfølging og behandling i tillegg til eventuelle hormontilskudd.

Matvaretester blir mer vanlig. Endring til et sunnere kosthold innbefatter blant annet å unngå hormonhermere, men også utelate matemner som opprettholder en sunn tarmflora med sunne tarmbakterier. Unngå insulinresistens og fedme (for mye karbohydrater), overtrening, kronisk stress, mangel på søvn, nattarbeid, mangel på mosjon. Stadig flere opplever intoleranse for visse matvarer, og det kan for noen være en hindring for å holde seg frisk i det lange løp. Les mer om riktig kosthold og matintoleransetester her. 

 

 


Del artikkelen på

Sjokolade for hjertet

KreativHelse-Sjokoladehjerte_305x100Når middagsbordet er ryddet og kaffetørsten siger innover en vanlig hverdagshelt, da oppstår lett en syndig liten tanke på sjokolade. Og den gode nyheten er: Lukk opp skapet og knekk deg en bit, det er bra for deg!

En liten rute sjokolade om dagen beskytter nemlig mot hjertesykdom, skal vi tro en ny italiensk studie.

Ikke likegyldig hvilken sjokolade

Dessverre er det ikke så enkelt som at all sjokolade er sunt. Det gjelder å holde seg til de mørke variantene, og i moderate mengder. Melkesjokolade har liten effekt.
Det ideelle inntaket er ifølge den italienske studien 6,7 gram per dag. Enkelt sagt bør en 100 grams mørk sjokoladeplate for «medisinsk» bruk vare i 14 dager. Legg den ved siden av tranen i kjøleskapet og nyt den daglige dosen!

Reduserer risiko for infarkt og slag

Kroniske betennelser i vevet i blodomløpet er en risikofaktor for hjertesykdommer som hjerteinfarkt og slag. Forskerne fant ut at det var en sammenheng mellom inntak av sjokolade og forekomsten av slike betennelser. 4849 friske personer deltok i studien.
Studien tok utgangspunkt i at de høye forekomstene av antioksidanter i kakaobønnen kunne være gunstig mot betennelser.
– Resultatene er oppløftende. Personer med et moderat sjokoladeinntak har betydelig lavere nivå av C-reaktivt protein (betennelsesmarkør, red. anm.) i blodet, sier lederen av studien Romina de Giuseppe til Livescience.com.

Del artikkelen på

Hvilepulsen avslører hjerterisiko

KreativHelse_Sjekk-pulsen_305x100

Hjerteinfarkt rammer mellom 12.000 og 15.000 nordmenn hvert år, og vi vet ganske mye om risikofaktorer som fysisk inaktivitet, røyking, kolesterol og blodtrykk. Men hvor ofte slår hjertet ditt? Det kan ha betydning for om du får hjerteinfarkt eller ikke.

Hjerteinfarkt rammer mellom 12.000 og 15.000 nordmenn hvert år, og vi vet ganske mye om risikofaktorer som fysisk inaktivitet, røyking, kolesterol og blodtrykk.

Nå viser en norsk studie at høy hvilepuls øker risikoen for å dø av hjerteinfarkt. For hvert tiende ekstra slag i minuttet, øker risikoen for kvinner under 70 år med 18 prosent, ifølge studien. Hos menn øker risikoen med 10 prosent.

– Vi var overrasket over at tallene er så klare, og spesielt over de høye tallene for kvinner, sier studiens hovedforfatter Javaid Nauman ved NTNU til NRK.no.
Forskerne har tatt utgangspunkt i tallmateriale fra HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag), hvor nærmere 50.000 nordmenn er fulgt gjennom mer enn 20 år.

En enkel test alle kan ta

Nauman mener hvilepuls har fått for lite oppmerksomhet som indikator på hjertesykdom.

– Dette er enkelt for folk å sjekke selv. Det eneste man må passe på, er å sitte eller ligge stille i 3-5 minutter før man måler, sier han.
Hold pekefinger og langfinger mot pulsåren på halsen. Tell slagene i ett minutt (du kan også telle i 30 sekunder og gange med to).

En hvilepuls på 60-70 i minuttet regnes som normalt. Er hvilepulsen 75 eller høyere, er det på tide å tenke over livsstilen sin, mener Nauman.

– Men er pulsen høy, bør man for sikkerhets skyld måle igjen et par ganger med et par dagers mellomrom. Hvilepulsen kan påvirkes av flere ting der og da.

Kondisjonstrening reduserer hvilepulsen

Medisinen mot høy hvilepuls hos friske personer er enkel: Kondisjonstrening.

– Har man høyere hvilepuls enn 72, bør det være en god motivasjon for å få på seg joggeskoene, sier Javaid Nauman.
For de fleste vil trening være nok. Men noen er genetisk disponert for høy hvilepuls, og vil ha problemer med å få hvilepulsen ned i en normalsone uansett hvor mye de svetter.

– Den gode nyheten for kvinner, er at hvis de trener mye, oppveier det risikoen ved høy hvilepuls, forteller Nauman. Denne sammenhengen fant man ikke for menn.


Del artikkelen på

Meditasjon kan hindre hjerteinfarkt

KreativHelse_Meditasjon_305x100

Vil du minske risiko for hjerteinfarkt og slag, da er det bare å begynne med meditasjon. Teknikken som brukes i transcendental meditasjon kan føre til redusert dødelighet hos hjertesyke pasienter, viser en amerikansk studie.

Den amerikanske hjerteorganisasjonen, American Heart Association, samlet 201 tilfeldige afroamerikanere og fikk dem til å meditere og gjøre en del livsstilsendringer.
Ni år senere hadde gruppen nesten en 50 prosent reduksjon i dødsfall, hjerteinfarkt og slag.
Forskningen ble utført ved Medical College i Wisconsin i samarbeid med Maharishi universitetet i Iowa.

Betydelige fordeler

De afroamerikanske testpersonene hadde en gjennomsnittsalder på 59 år og snevre pulsårer.

Gruppen mediterte i 20 minutter, to ganger om dagen, og deltagerne fikk opplæring i tradisjonelle risikofaktorer, kostholdsendring og trening.

I tillegg til en nedgang i dødsfall, hjerteinfarkt og slag blant deltagere, var det et betraktelig klinisk fall (5 mm Hg) i blodtrykket.
Dessuten var det en betydelig reduksjon i psykisk stress hos enkelte deltakere.

I følge BBC sier Robert Schneider, hovedforfatter og direktør for senter for naturmedisin og forebygging ved Maharishi University i Iowa, at andre studier har vist fordeler ved Transcendental Meditasjon på blodtrykk og stress, uavhengig av etnisitet.
– Dette er den første kontrollerte kliniske studien som viser at langsiktig praksis av dette spesielle stressreduksjonsprogrammet forminsker forekomsten av kliniske kardiovaskulære tilfeller, som hjerteinfarkt, slag og dødelighet, sier han.

Kroppen genererer egen medisin

Schneider sier at effekten av transcendental meditasjon i prøveperioden var som å oppdage en ny metode for å forebygge hjertesykdom.
– I dette tilfellet er den nye medisinen utledet fra kroppens eget internt lager som blir satt i gang av transcendental meditasjon, sier han.

Konsulterende pedagogisk psykolog ved London Medical Centre, Ingrid Collins sier hun ikke er overrasket over funn i studien.
– Endring av atferd som dette kan ha enorme fordeler både følelsesmessig og fysisk, sier hun.
– Fysisk og emosjonell energi er på et kontinuum, og uansett hva skjer med oss fysisk, kan det påvirke våre følelser og omvendt, fortsetter hun.


Del artikkelen på