BARN OG ANTIBIOTIKA

Barns immunforsvar

Til tross for at barn ikke har fullt utviklet immunforsvar, har de et immunsystem som er veldig levende. Og vi ønsker å imøtekomme endel krav som vi mener skal ligge til grunn når vi overlater barnet vårt til et egnet behandlingstilbud:

Vi ønsker våre barn en så skånsom behandling som mulig. Effektiv, smertefri og uten bivirkninger. Det er med stor sannsynlighet at homeopati er den behandlingsmetoden som imøtekommer best disse kravene. Barn responderer veldig bra på homeopati, og kan derfor virke forebyggende. Likevel ser vi ofte at homeopati lar seg godt kombinere med skolemedisin.

Et alternativ til antibiotika

Antibiotika kan i enkelte tilfeller være livsnødvendig, men det er ikke mange år siden legeforeningen selv uttrykte bekymringer for det økende antibiotikaforbruket. Bare for 15 år tilbake stod allmennlegepraksisen for 80% av det globale antibiotikaforbruket. Ekspertene mente at 75% av dette forbruket var overflødig.

Kunnskapen om de negative effektene av antibiotika er større i dag enn den gang, og folk flest ser seg om etter et bedre alternativ. Immunforsvaret til barn er sårbart, og skal det fungere optimalt senere i livet er det viktig at det blir trent opp. Derfor er det viktig at barn får understøttet og styrket sitt immunforsvar, og la antibiotikaen i mindre grad gjøre jobben.

Ved akutte infeksjoner i øvre luftveiene som øre nese og hals bør man helst unngå å bruke antibiotika, kun i de tilfellene det er helt nødvendig.

Vanlige lidelser vi behandler hos barn

Vanlige lidelser som lett kan behandles med homeopati hos barn:

 • Gjentatte luftveislidelser / forkjølelser
 • Øre- nese -halsplager
 • Astma
 • Allergi / matintoleranse
 • Hudplager
 • Uro / hyperaktivitet /sinne /konsentrasjonsvansker
 • Urinveisinfeksjoner
 • Søvnproblemer
 • Fordøyelsesplager
 • Hodepine
 • Sengevæting

 


Del artikkelen på