VIRKNINGSMEKANISME

GENERELT OM EFFEKTEN AV HOMEOPATI – HOMEOPATISK MEDISIN

 • Homeopatisk Medisin er ugiftig, og har ingen bivirkninger. Som profesjonell homeopat anbefaler jeg likevel ikke «egenbehandling».
 • Homeopati blir brukt i svært små mengder for å igangsette en helbredelsesprosess, og gis kun på foreskrivning.
 • Homeopati er derfor en individuell behandligsform som virker på almenntilstanden og høyner energinivået, med bakgrunn i likhetsprinsippet.
 • Homeopati balanserer energiene i kroppen, og det virker styrkende både fysisk og psykisk.

TILGJENGELIGHET TIL HOMEOPATISKE MEDISINER OG BEHANDLINGSTILBUDET

Homeopatiske medisiner er registrerte legemidler, og blir solgt på apotek. Legeforeningen publiserte i sitt tidskrift i 2004 at homeopater hadde 3 ganger så mange barn til behandling som almennleger.

HOMEOPATISK BEHANDLING AV BARN

Eksempler på vanlige lidelser som lett kan behandles med homeopati hos barn:

Infeksjoner og allergirelaterte plager

 • Gjentatte luftveislidelser/forskjølelser, Øre- nese -hals plager, Astma, Bronkitter, Allergi/matintoleranse, Hudplager som utslett, eksem, psoriasis og elveblest (Urticaria). Bihulebetennelse, Tonslilitter (Hovne mandler), Halsinfeksjoner. Barnesykdommer.

Psykisk relaterte plager

 • Uro/hyperaktivitet/sinne/konsentrasjonsvansker, Engstelse og Uro, ADD og ADHD relaterte plager.

Andre vanlige tilstander

 • Urinveisinfeksjoner, Søvnproblemer, Fordøyelsesplager, Hodepine, Migrene, Sengevæting.

HOMEOPATISK BEHANDLING AV GRAVIDE OG BARN

Barn har et veldig levende immunforsvar og reagerer vanligvis godt på homeopatisk behandling, og på grunn av at det ikke har bivirkninger ved profesjonell bruk, kan homeopati derfor brukes både til gravide, ved amming og til små barn. Spedbarns kolikk og svangerskapskvalme er tilstander som lar seg lett behandle med homeopati.

HOMEOPATISK BEHANDLING AV VOKSNE

Muskler og ledd

 • Muskell- ledd-, rygg- og nakkeplager forekommer ofte. Samme med hodepine og migrene og kan behandles med hell ved å konsultere klassiske homeopater. Urinsyregikt (Podagra)

Infeksjoner

 • Øvre luftvegs- og urinvegsinfeksjoner. Lunge problemer, Bihulebetennelser (Sinusitter, Tonsilitter (Hovne mandler) Bronkitter.

«Kvinneplager»

 • PMS, hormonelle plager og klimakterieplager.

Psykiske plager

 • Mentale og emosjonelle plager som angst, depresjoner og søvnproblemer er ofte grunn til at voksne blir sykmeldt og oppsøker homeopat. utslett og eksem som ligger latent kan ofte komme i perioder med psykiske plager.

Andre:

 • Hudplager som eksem, allergier og elveblest (Urticaria), Psoriasis, Influensa, Hodepine, Migrene. ADHD
 • Hodepine og migrene relatert til sorgreaksjoner.

Del artikkelen på