FREMTIDENS MEDISIN: Homeopati definerer helse og sykdom

KROPPENS INFORMASJONSSYTEM
Kroppen din er et enormt system! En gedigen datamaskin. Hvert organ opererer på en viss hastighet og homeopatisk medisin påvirker alle disse organene. Når vi snakker om hele kroppen, hvis individuelle organer samarbeider med hverandre og hver celle vet hva som skjer i alle celler, må vi se alt dette i et system som er innbyrdes sammenkoplet, opererer på hastighet og bølger og i fullstendig samspill med seg selv. Dette er like naturlig som sannheten om at ingenting i naturen lever bare for seg selv. Elvene drikker for eksempel ikke sitt eget vann og solen skinner ikke bare for seg selv. Dette må til for å skape energi for oss mennesker. Naturlig liv som bakterier og enzymer fra grønnsaker og frukt er for eksempel viktig for å bringe naturens energier inn i fordøyelsessystemet og organismen.

INGENTING ER TILFELDIG
Sykdommer rammer ikke tilfeldig, men må sees i sammenheng med klientens helhetlige situasjon. Slik som psykososiale og situasjonsbetingede vilkår påvirker tankefunksjoner, interaksjoner og handlingsmønster. Homeopati beskjeftiger seg med «årsakenes verden» – eller kort fortalt hva som har skjedd forut for de enkelte sykdomsutbruddene. Som homeopater har vi egne verktøy for å identifisere årsak og effekt rundt begrepeene helse og sykdom. Alt har en sammenheng.

HVA BETYR SYKDOM?
På engelsk: disease som består av prefixet dis- som indikerer at noe er disfunksjonelt eller ute av stand til å fungere og ordet ease som betyr at ting går lettere, en lettelse hvor forholdene betegnes som «i ro og mak». Det vil si at vi først opplever et utbrudd av sykdom før vi opplever en lettelse og bedring av tilstanden vi har befunnet oss i. Evolusjonen forteller oss også at bakterier og virus har vært nødvendig for å bringe oss dit vi er i dag. Motsetninger som dag/natt, lyst/mørkt, trist/glad, kjærlighet/frykt er motsetninger som danner en helhet som beskriver oss som hele mennesker. Vi kan ikke vite hvordan det er å være frisk om vi ikke vet hva det vil så å være syk.

HVA ER HELSE?
Vi har mistet kontakten med vår forståelse av helse og sunnhet. Det snakkes så mye om sykdommer, men ingenting om helse. I menneskets sunne tilstand hersker en åndsartet livskraft eller en uinnskrenket tilstand som gir energi til den materielle kroppen (organismen), og holder alle dens deler i beundringsverdig harmonisk livsløp. Dette være seg følelser og handlinger, slik at vår iboende, fornuftige ånd kan betjene seg av dette levende, sunne verktøyet som kroppen er. Og alt dette gjøres til det høyere formål for vår tilværelse!

HVA SKJER VED SYKDOM?
Når et menneske blir sykt, er det i første omgang bare denne selvoppholdelse, åndsartede livskraften (livsprinsippet), som er tilstede overalt i organismen, som gjøres ustemt av den dynamiske påvirkningen fra en fiendtligsinnet sykdomsfremkaller! Og hva er det som igjen påvirker denne usynlige dynamiske kraften som skaper flo/fjære, månens syklus på 28 dager osv? Vi er forbløffet, fordi vi ikke har sanser til å oppfatte hvordan dette skjer. Derfor kan vi ikke behandle mennesker (og dyr) med giftige medisiner, men ved hjelp av naturlige medsisiner som er dynamisk (kraftfullt) av natur – dvs. har evnen til å styrke og sette immunsystemet i bevegelse.

HVORFOR HAR DEN OPPRINNELIGE MEDISINEN BLITT BENEVNT SOM «ALTERNATIV»?
Hvorfor benevner vi naturlige medisiner for ALTERNATIV MEDISIN, når det er den opprinnelige medisinen som mennesker har brukt gjennom tusenvis av år! Kjemiske medisiner ble oppfunnet for rundt 100 år siden! Det viktigste vi kan gjøre som mennesker er å stille spørsmål! Så hva skjer med oss når vi stiller dette spørsmålet? Er det ikke på tide at vi som den menneskelige hop tar tilbake det som er vårt? Det er opp til deg og ditt standpunkt, for hva du gjør påvirker andres valg. Skal vi som mennesker gjenopprette vår naturlige selvhelbredelseskraft har vi ikke noe valg. Homeopati er fremtidens medisin!

HVORDAN OVERFØRES ENERGI TILORGANISMEN?
Homeopati virker på oss med krefter vi ikke føler. Selv om de overføres via materielle bærere, er det ikke mulig å skjelne eller måle dem. Hvis du tar en homeopatisk medisin, finner du ingenting i den bortsett fra bæreren, feks sukker. Så vi kan se hvorfor folk anser det som mystikk. Men det er overhode ingenting mystisk med det. Saken er at vi ikke har noe verktøy for å fastslå hva bærerens energi er. Tar jeg en vanlig kjemisk medisin, kan jeg i laboratoriet fastslå hva den er laget av. I homeopatisk medisin kan bæreren bestå av hva som helst, feks en urt. Selv om det ikke er noe direkte “kjemisk” med det, vil jeg, hvis jeg suger på det, eller bare ved å ta på det, oppta dens indre energi og den vil påvirke meg.

Det som her benevnes med «bæreren» indikerer at alt i universet henger sammen. Vi må introduseres i relativitetsteori og kvantemekanikk for å forstå det. Ikke engang Albert Einstein fant svarene på dette. Kvantemekanikk beskriver elementærpartikler og oppbygningen av atomer og kjerner. Teorien oppstod i 1920-årene og er utviklet av blant annet forskerne Erwin Schrödinger (ja, det er opphavsmannen til Schrödingers katt) og Werner Heisenberg. Relativitetsteorien kom i 1915 og er utviklet av Albert Einstein. Som mange kjenner til, omhandler den gravitasjonskraften og beskriver hvordan masse og rom er relatert til hverandre. Den omtaler også strukturen til universet, og hvordan det oppfører seg dynamisk. Problemet er at kvantemekanikken ikke involverer gravitasjonskraften, mens relativitetsteorien ikke involverer kvantemekanikken. Vi er i en tid da relativitetsteori og kvantemekanikk skal forenes, og vi ser helheten og forståelsen bak disse fenomenene.

MYSTIKK ELLER VITENSKAP?
Det er her den tilsynelatende “mystiske” prosessen er. Vi får energi via kontakten med bæreren. Effekten kan overføres ved berøring, av nerver og den beste måten er gjennom nervefølerne under tungen. På den måten virker homeopatisk medisinen spontant ved akutte sykdommer, og setter immunsystemet i prosess ved kronisk sykdommer. Som nevnt utgjør organismen vår et enormt system, en gedigen datamaskin. Hvert organ opererer på en viss hastighet og homeopatisk medisin påvirker alle disse organene. Den individuelle måten sykdommen utvikler seg på gjennom din kropp peker i retning av hvilken medisin du trenger. Her blir det homeopatiske behandlingsprinsippet et eget språk der sykdommene oppstår som følge av helt bestemte årsaker, med symptomer der egenskaper eller modale forhold (hva kroppen sanser av tilstander som forverrer eller forbedrer din tilstand) som gir oss viktig informasjon om hva kroppen din trenger for å bli frisk.

NATURLIG MEDISIN HELLER ENN GIFTIGE, KJEMISKE MEDISINER
Å be klientene å spise eller drikke gift når energiene i kroppen din er ute av balanse virker undertrykkende på energi og overskudd. Det værste som kan skje deg er at livskraften i deg «drepes» mens du lever. Derfor kan for eksempel paracet være «livstruende» for immunsytemet og antibiotika gjøre bakterier og virus resistente mot behandling. Det som finnes av naturlig liv i organismen drepes og det vil være vanskelig å komme videre i kroppens prosess. For sykdommer kan være nødvendig for å utvikle både kropp og sjel, dvs. de negative energiene vi opplever i «lavfrekvente» prosesser som sykdommer representerer. Forskjellen ligger i at vi styrker organismens naturlige liv ved å anvende homeopatisk medisin. Skolemedisin og legestanden har endelig kommet til samme standpunkt som oss homeopater etter ca. 200-300 år. Derfor anbefaler flere og flere leger sine pasienter til å oppsøke homeopater ved enkelte typer infeksjoner og febertilstander, men også ved mange typer kroniske sykdommer.

Med andre ord trenger vi sårt et nytt syn på sykdom og helse, der vi får økt bevissthet omkring disse begrepene og anvende tilit til vårt fantastiske system som organismen vår er; et univers i miniatyr. Selv om alle organene og cellene i kroppen din samarbeider for å skape den mest fantastiske balanse som er mulig til enhver tid. Vi kan bruke begrepet «autokrati», som understreker at organene utgjør en helhet der organismen er en enehersker med uinnskrenket makt til å skape en balanse som er perfekt til alle tider. Det vil si at kroppen lager en balanse gjennom ubalanse når vi er syke. Homøostase er en likevektstilstand i organismen, og som homøopater har vi en god utdannelse og erfaring til å assistere deg med å opprettholde en høystemt tilstand i organismen når du opplever sykdom eller ubalanse!


Del artikkelen på