ADHD

Mentale og emosjonelle plager

Homeopati er spesielt nyttig ved behandling av mentale og emosjonelle plager. Det er en stadig økende bekymring når det gjelder foreskrivning av medisiner med mulige uønskede bivirkninger til barn med tilstander som ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) (fysisk og mental hyperaktivitet). En nylig gjennomført studie der homeopati ble brukt i behandling av disse barna viste positive resultater. Flere kroppsfunksjoner er berørt og mange faktorer innvolvert, det er ikke en ren psykiatrisk lidelse som det er fokusert på i konvensjonelle behandlingsmiljøer. Erfaring og forskning internasjonalt underbygger dette.

Nylige studier viser at ADHD oppstår som en kombinasjon av immunologiske, allergiske og fordøyelsesrelaterte dysfunksjoner. Eksponering av blant annet miljøgifter ser ut til å ha en sammenheng her også. Å starte tidlig med forebygging via kosthold og homeopati med hovedfokus på gjennoppretting av normal mage- tarmfunksjon er en god innvestering i barns helse, uansett.


Del artikkelen på