ASTMA

Astma og allergi påvirkes av en rekke miljøfaktorer. Organismen trenger å beskytte seg mot disse «forurensningene». Homeopati er derfor en behandlingsform som passer på disse sykdommene, og er en naturlig måte å stimulere kroppens immunforsvar på. Behandlingsstrategien går ut på å inkludere alle pasientens totale symptombilde.

Astma er ikke en sykdom som kan behandles tilfredsstillende med bare skolemedisin, eller bare homeopati. En kombinasjon av lokale steroider og homeopati kan være gunstig for barn, slik at en unngår kroniske belastninger som voksne.

En undersøkelse i regi av Ullevål universitetssykehus viser at hver femte 10-åring i Oslo har hatt astma, og at 11 % av barna har pågående astma. Forekomsten av astma blant norske barn er dermed høyere enn i andre europeiske land.


Del artikkelen på