HOMEOPATI TIL BARN

Homeopati – Et trygt valg for barnas helse

Homeopati kan vise til en lang historie med meget gode resultater i behandling av barn og deres helseproblemer.  Det er en trygg behandlingsform av de fleste kjente barnesykdommer. Ca. 30% av homoepaters behandlingshverdag går med til å behandle barn med øre, nese, hals og lungeinfeksjoner – inklusive barnesykdommer. Homeopati spiller på lag med kroppen og styrker immunforsvarets evne til å forsvare seg mot sykdom og kan derfor være et godt alternativ til gjentatte antibiotikakurer.

Homeopati som et alternativ til konvensjonell behandling
Studier vist i regi av Den europeiske union (EU) viser at kun 50% av konvensjonelle legemidler er blitt testet for virkning på barn. Barn er kjemisk og hormonelt forskjellige fra voksne, legemidler testet på voksne kan gi svært forskjellig virkning hos barn. Legemidler og operasjon vil alltid være nødvendig for visse tilstander, også hos barn. Homeopati kan tilby en sikker, effektiv behandling for mange tilstander der det foreligger utilstrekkelige data om legemidlers trygghet og effektivitet i forhold til barns helse.

Mentale og emosjonelle plager

Homeopati er spesielt nyttig ved behandling av mentale og emosjonelle plager. Det er en stadig økende bekymring når det gjelder foreskrivning av medisiner med mulige uønskede bivirkninger til barn med tilstander som ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) (fysisk og mental hyperaktivitet). En nylig gjennomført studie der homeopati ble brukt i behandling av disse barna viste positive resultater. Flere kroppsfunksjoner er berørt og mange faktorer innvolvert, det er ikke en ren psykiatrisk lidelse som det er fokusert på i konvensjonelle behandlingsmiljøer. Erfaring og forskning internasjonalt underbygger dette.
Nylige studier viser en statistisk signifikant sammenheng mellom deponering av giftige tungmetaller i tidlig alder og autisme. ADHD oppstår som en kombinasjon av immunologiske, allergiske og fordøyelsesrelaterte dysfunksjoner. Eksponering av miljøgifter  ser ut til å ha en sammenheng her også. Å starte tidlig med forebygging via kosthold og homeopati med hovedfokus på gjennoppretting av normal mage- tarmfunksjon er en god innvestering i barns helse, uansett.

Konsultasjonen hos homeopaten

Tid for samtale for å se årsakssammenheng ved barns sykdom
I den homeopatiske konsultasjonen gis foreldre og barn tid og rom for en barnets helseplager. I tillegg til å gi barnet den individuelle homeopatiske medisinen som best kan hjelpe barnet, vil homeopaten også kunne gi råd om f.eks kostholdsendringer. Det er ikke uvanlig at barns plager kan være forårsaket og forverret av f.eks. livsstilfaktorer og sosiale konflikter.


Del artikkelen på