BEHANDLING – BEHANDLINGSTEKNIKKER

Homeopati:

Selv om klientene blir friske etter bruk av klassisk homeopati, er det flere som gir uttrykk for at de ikke klarer å holde på energien. Vi eksponeres for veldig mange sykdomsskapende faktorer. Jeg går grundig inn i biografien/sykdomshistorien til klientene og identifiserer hva som har skjedd hele veien fram til nå, og finner en sammenheng til de ubalansene som har manifestert seg. Noen ganger er homeopatisk medisin alene nok til å sette igang en helingsprosess. Andre ganger er det påkrevd å kombinere Isopati (bruker medisiner som forbindes med årsaken til plagene) med ortomolekylær medisin (mineraler og vitaminer) for å avgifte kroppen. Ikke rent sjelden er endel kroniske plager forårsaket av nedarvede faktorer som gjør seg utslag i et svært kronisk sykdomsmønster. Da er nosodeterapi løsningen.

Otromolekylær medisin:

Dette handler om å forebygge og behandle sykdom ved å tilføre kroppen naturlige næringsmidler og tilskudd i optimale mengder. Dette er spesielt viktig i en tid da maten vi spiser inneholder mye mindre sporstoffer, vitaminer og mineraler enn det som var tilfelle før vi kom inn i den grønne revolusjon. Med manipulering av vekster, sprøytemidler, kunstgjødsel og forurensning blir jorda utpint, og blant annet grønnsaker og kornprodukter vokser så raskt at de ikke tar opp den næringen som er essensiell for oss som mennesker. Kroppen forgiftes og trenger å bli avgiftet. Kjemiske medikamenter som antibiotika, steroider og matprodukter bryter ned bakteriefloraen i mage- tarmsystemet. 80% av immunsystemet vårt er relatert til tarmfunksjonen. Probiotika er bl.a. noe som er blitt nødvendig for de fleste for å opprettholde en normal tarmflora.


Del artikkelen på