FETTFORBRENNINGEN

Sukkerholdig mat ødelegger fettforbrenningen

Kroppens naturlige fettforbrenning

Det er et paradoks at sukker hindrer energiomsetningen i cellene, men med mange års «overforbruk» svikter mekanismen som får «sukker» inn i cellene pga. insulinresistens. Mitokondriene er cellens kraftverk hvor energiomsetningen svikter. Det betyr i klartekst at vi får mindre energi – diabetes og høyt blodsukker kjennetegnes ved at vi lett blir slappe og trette. 10-15% av befolkningen i den vestlige verden lider av Metabolsk syndrom, som kjennetegnes med høyt blodtrykk, høyt kolesterol, overvekt(mye bukfett) og insulinresistens(kroppens evne til å reagere på insulin er redusert). Dessuten påvirker det blodets fibrinolytiske egenskaper(koagulasjons- eller levringsevne). I Dagbladet 6. august 2012 refereres det til en britisk studie, som er bublisert i European Journal of Nutrition. Her konkluderer forskerne med at sukkeret ødelegger fettforbrenningen. Ufullstendig forbrenning i «kraftverket» i cellen resulterer i opphopning av fettsyrer og forbrenningsprodukter som igjen reduserer mitokondrienes effektivitet – altså en ond sirkel. Sukker virker som lim i kroppen, og kan klebe seg til både proteiner, lipider(fetstoffer) og DNA. AGE(advanced glycated endproducts) bidrar til mange degenerative(kvalitativ forringelse av vev/celler) prosesser i kroppen og er årsaken til at mange diabetikere har flere problemer tilknyttet blodårene: hjerte- og karsykdom, nyreproblemer, sysnsproblemer og impotens.

Naturlig sukkertilgang

Når kroppen er stresset eller vi trener og har høyt energiforbruk av andre grunner som ved sykdom og feber kan glycogen omdannes til glucose i leveren. Hos de som har diabetes kan dette være en stor utfordring å regulere ved sykdom og stress. Slik sett trenger vi ikke tilføre kroppen raske karbohydrater som sukker i det hele tatt. Det finnes naturlige søtningsmidler som er ekstrahert fra urter som er langt søtere enn sukker og inneholder ingen karbohydrater i det hele tatt. Hvis du erstatter alt sukker i maten med naturlige søtningsmidler kan det faktisk ha en svakt terapeutisk effekt både på blodtrykk og blodsukker og virker antibakterisk (motvirker caries)

Sukker er avhengighetsskapende

Det er naturlig å tenke seg at sukker tar den plassen som naturlig mat skulle hatt for å tilføre kroppen energi. Sukker påvirker det samme belønningssenteret som narkotiske stoffer. Det sitter dybt forankret i den primitive delen av hjernen – det limbiske system – som styrer våre instinkter. Ved Princeton University i USA har en gjort omfattende studier som underbygger  mekanismene og sammenhengen begyner å bli godt avklart. Sukker frigjør opioide peptider(morfin- og heroinlignende stoffer)  og dopamin i hjernen og fører til en lystfølelse og oppstemthet. Ved stress tyr mange av oss til sukker for å døyve emosjonell smerte. Dette skape en ond avhengihetssirkel fordi vi overstimulerer belønningssentrene med sukker eller annet stimuli som gir oss en opptur som alltid ender med en nedtur som skaper et nytt behov for mer sukker.  Sukkeret virker som et rusmiddel slik  narkotika, alkohol og psykofarmaka gjør.  Da bør vi heller ty til andre stressmestringsstrategier som meditasjon, yoga, avspenning og moderat fysisk aktivitet.

Del artikkelen på