FORSKNING PÅ HOMEOPATI

Hvilke plager finnes det dokumentasjon som tilsier at homeopati har effekt?

Hvilke spørsmål forskningen svarer på varierer fra undersøkelse til undersøkelse. Noen studier sier noe om effekten av Homeopatisk Medisin, mens andre tar for seg hva terapeuter observerer eller hva pasienter opplever under og etter homeopatisk behandling. Homeopatisk behandling inkluderer både konsultasjon med homeopat og bruk av homeopatiske medisiner.)

Homeopati virker positivt på den mentale og emosjonelle helsen, og medisinsk og alternativ forskning understreker det faktum at følelsesmessig ubalanse er en vesentlig årsak til mange sykdommer.

Her følger eksempler på forskning på effekten av homeopati i behandling av ulike organsystemer og plager/diagnoser. Vi har foreløpig samlet forskning for de følgende områdene:

  • Allergi
  • Luftveisinfeksjoner
  • Muskel/skjelett-plager
  • Mentale og emosjonelle plager som Depresjon
  • Søvnvansker
  • Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
  • Infertilitet
  • Informasjon om flere plager kommer her

Allergi

En oversiktsstudie fant positiv effekt av homeopati hos over 80 % av mer enn 2 400 pasienter som var plaget av allergi eller astma i totalt 27 studier. Positive resultater ble funnet i samtlige 9 observasjonsstudier, og i de fleste av 18 randomiserte dobbelt-blind placebo-kontrollerte studier. I en annen oversiktsstudie fant forskere positive resultater i 6 av 7 undersøkelser av homeopati ved allergi og øvre luftveisinfeksjoner.

En undersøkelse vurderte 200 pasienter som led av allergi og andre overfølsomhetsplager som astma og eksem. Homeopati var minst like effektivt som skolemedisinsk behandling. To tredeler opplevde vedvarende effekt etter at de sluttet å bruke homeopatiske medisiner, mens nesten alle som hadde fått skolemedisinske preparater opplevde at plagene kom tilbake igjen etter de sluttet med behandlingen.

Det ble funnet bedret livskvalitet etter homeopatisk behandling hos pasienter som led av allergi. Signifikant bedring oppstod etter 3-4 ukers behandling. Pasienters generelle og psykiske helsetilstand bedret seg over en lengre tidsperiode. 57 % av allergi-pasienter kunne redusere bruken av skolemedisinske preparater med gjennomsnittlig 60 %.


Del artikkelen på