HOMEOPATISK MEDISIN

Opphavet til det homeopatiske prinsippet

Homeopatisk Medisin

Likhetsprinsippet

Det var den tyske legen og farmasøyten Samuel Hahnemann (1755 – 1843) som systematiserte det homeopatiske likhetsprinsippet: Likt kurer likt understreker at det er likeheten mellom symptomene som de homeopatiske medisinene kan fremkalle hos friske personer, og de plagene klienten har, som avgjør valg av homeopatisk medisin. Det er IKKE effekten av uttynningen.

Eksempel

Ved allergireaksjoner er alltid løk en klassiker som illustrerer at rennende øyne og nese kan produsere de samme symptomene som en person med allergi kan ha – derfor en Homeopatisk Medisin som er en av de hyppigst brukte midlene ved høysnue.

Utbredelse

Det homeopatiske prinsippet er eldgammelt og nevnt i flere klilder. Hippokrates den mest kjente, også kalt legekunstens far, ga medisiner etter samme prinsipp. Etter at det homeopatiske prinsippet ble satt i system i Tyskland på 17 – 18 hundre tallet, har homeopatien bare spredd seg mer og mer over hele verden.

Klassisk Homeopati

Et selvstendig medisinsk behandlingssytem på linje med vanlig skolemedisin. Forskjellen ligger i at Klassisk Homeopati betrakter enkeltstående symptomer som en del av kroppens egne selvhelbredende krefter:

Klassisk homeopati versus Skolemedisin og Komplekshomeopati

I stedet for å undertrykke infeksjoner og betennelsestilstander med f.eks. antibiotika, antiinfektiva, styrkes kroppens selvhelbredende prosesser med små mengder av en homeopatisk medisin som fjerner selve årsaken til sykdomsutbruddet. Flere homeopatiske medisiner brukt på samme tid, eller brukt etter hverandre (komplekshomeopati) over en kort periode kan betraktes som symptombehandling, slik vi ser det i skolemedisinen.

Målet med Klassisk Homeopati

  • Sykdommer rammer ikke tilfeldig, men er et uttrykk for hva som skjer i «hele» mennesket. Krevende livssituasjoner, prosesser vi gjennomgår danner et mønster der vi Klassiske Homeopater ser sammenhenger, som danner et mønster vi kan gjenkjenne i naturlige legemidler. (likhetsprinsippet)
  • Når klientene må oppsøke lege, homeopat eller gå til akupunktur behandling regelmessig over lange perioder, har ikke de selvhelbredende kreftene blitt satt i prosess. Klassisk Homeopati er en skånsom og dyptvirkende behandlingsmetode uten bivirkninger, som sikter mot langvarige resultater i form av bedre helse.

Del artikkelen på