KLASSISK HOMEOPATI

Klassisk Homeopati

Et selvstendig medisinsk behandlingssytem på linje med vanlig skolemedisin. Forskjellen ligger i at Klassisk Homeopati betrakter enkeltstående symptomer som en del av kroppens egne selvhelbredende krefter:

Klassisk homeopati versus Skolemedisin og Komplekshomeopati

I stedet for å undertrykke infeksjoner og betennelsestilstander med f.eks. antibiotika, antiinfektiva, styrkes kroppens selvhelbredende prosesser med små mengder av en homeopatisk medisin som fjerner selve årsaken til sykdomsutbruddet. Flere homeopatiske medisiner brukt på samme tid, eller brukt etter hverandre (komplekshomeopati) over en kort periode kan betraktes som symptombehandling, slik vi ser det i skolemedisinen.

Målet med Klassisk Homeopati

  • Sykdommer rammer ikke tilfeldig, men er et uttrykk for hva som skjer i «hele» mennesket. Krevende livssituasjoner, prosesser vi gjennomgår danner et mønster der vi Klassiske Homeopater ser sammenhenger, som danner et mønster vi kan gjenkjenne i naturlige legemidler. (likhetsprinsippet)
  • Når klientene må oppsøke lege, homeopat eller gå til akupunktur behandling regelmessig over lange perioder, har ikke de selvhelbredende kreftene blitt satt i prosess. Klassisk Homeopati er en skånsom og dyptvirkende behandlingsmetode uten bivirkninger, som sikter mot langvarige resultater i form av bedre helse.

Del artikkelen på