KONSULTASJONEN

Hva skjer hos homeopaten?

Kartleggingsarbeid

Dette er et kartleggingsarbeid som tar ca. 1 time. Symptomene som beskriver hovedplagene, sammen med tidligere sykehistorie danner et helhetlig bilde av personen. Det kan være et mønster som går igjen som en rød tråd, og gjennomsyrer klienten både fysisk og psykisk. Hos barn kan det ofte være sterke enkeltstående symptomer som gir verdifull informasjon.

Hva vektlegges

Helseplager kan være fremprovosert av livsprosesser eller livssituasjonen som klienten er i, og sammen med eventuelle andre plager kan dette være avgjørende for behandlingen. Individuelle og særegne trekk vektlegges høyt, og gjør det enklere for homeopaten å velge riktig tilpasset behandling.

Målet med konsultasjonen

Målet til homeopaten er å finne fram til en medisin som er best mulig tilpasset til hele personen. Den homeopatiske medisinen stimulerer kroppen til en motreaksjon, som setter igang  immunforsvarets selvhelbredelseskraft.

Oppfølgingen

Oppfølgingstime er viktig for at resultatet skal bli best mulig. Homeopaten kan lett «lese» hva som er skjedd siden første konsultasjonen. Deretter kan klienten få råd og opplæring i å takle eventuelle akutte sykdomsutbrudd. Noen tilbyr instruksjon om homeopatisk egenbehandling på sine hjemmesider, før de eventuelt oppsøker homeopat. Dette frarådes, og kan forstyrre det naturlige symptombildet, og gjøre det vanskeligere å få langsiktig gode resultater med Klassisk Homeopati.


Del artikkelen på