VITENSKAPELIG

Hvordan virker homeopati (virkningsmekanismer)?

Teorier og laboratorieforsøk

Teorier/Hypoteser

Ett spørsmål som ofte stilles er hvordan homeopatisk medisin kan virke når medisinene er sterkt fortynnet. Homeopatiske medisiner fremstilles gjennom en prosess som kalles potensering. Dette innebærer at medisinene blir gradvis (trinnvis) fortynnet, og i hvert trinn av denne prosessen blir medisinene sterkt ristet. Erfaringen er at denne ristingen bidrar til å beholde effekt av medisinene, samtidig som konsentrasjonen av det opprinnelige stoffet reduseres. Det er dette som gjør at homeopatiske medisiner i utgangspunktet er trygge å bruke for mennesker i alle aldre, også små barn og gravide.

Når medisinene fortynnes, hvordan kan de da fortsatt ha effekt? Det finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet. Mange forskere har testet homeopatiske preparater og lagt fram ulike hypoteser. Det som synes å være sikkert er at dersom homeopatiske medisiner har en effekt, så må dette skyldes at det opprinnelige stoffet gjennom den såkalte potenseringsprosessen (risting og fortynning) overfører noe til løsningsstoffet. Dette er en modell som mange forskere støtter. De siste tiårene har forskere oppdaget at vann har unike egenskaper som hittil var ukjente. Noen av disse oppdagelsene vil i fremtiden kanskje kunne forklare hvordan homeopatiske medisiner kan ha effekt.

Laboratorieforsøk

Homeopater hevder ofte at behandlingen bidrar til å styrke immunforsvaret. Finnes det noen laboratoriestudier som kan bekrefte en slik påstand? En hel rekke laboratorie-undersøkelser har blitt utført for å teste effekt av homeopatiske preparater på hvite blodlegemer. Nesten alle undersøkelsene viser at homeopatisk fremstilte preparater påvirker hvite blodlegemer. Dette er resultater som synes å understøtte forskning som viser at pasienter med allergi opplever bedring etter homeopatisk behandling. Noen av forskerne var også selverklærte kritikere av homeopati, som Professor Ennis, som ledet forsøk ved laboratorier i fire land og som uttalte at «På tross av min fundamentale motstand mot den homeopatiske vitenskap, tvinger resultatene meg til å gi opp min mistro og starte søket etter en rasjonell forklaring på våre funn».

Laboratorie-undersøkelser på andre områder har også bekreftet effekt av homeopatiske preparater. Det meste av denne forskningen er utført de aller siste årene, noe av den med bruk av teknologi som magnetisk resonans (NMR) og av anerkjente forskere og Nobelpris vinnere.

EEG og temperaturmåling for å teste homeopatiske medisiner

Noen forskere har brukt EEG og temperaturmåling for å forsøke å få objektive mål på effekten av homeopatiske medisiner. Endringer i EEG har blitt påvist hos pasienter med fibromyalgi og hos rotter som har fått homeopatiske medisiner. Tydelige temperaturendringer har blitt målt hos pasienter som har fått homeopatiske medisiner.

Del artikkelen på